NILAI TUKAR DINAR DIRHAM
03-07-2013 , Rabu Pagi

DINAR EMAS
Nisfu (1/2) Dinar - Rp. 1.000.000,-
Dinar - Rp. 2.000.000,-
Dinarayn - Rp. 4.000.000,-

DIRHAM PERAK
Daniq (1/6) Dirham - Rp. 11.600,-
Nisfu (1/2) Dirham - Rp. 35.000,-
Dirham - Rp. 70.000,-
Dirhamayn - Rp. 140.000,-
Khamsa - Rp. 350.000,-
Depok, 04 Juni 2012
Maklumat Penunjukan Amir Bandung Raya
Zaim Saidi - Direktur Wakala Induk Nusantara
Maklumat Penunjukan Amir Bandung Raya dari Amir H. Zaim Saidi, Mpa

AMIRAT INDONESIA

Kepada
Yth Umat Islam
di mana pun berada


Sesungguhnya orang-orang yang berbai'at kepadamu maka mereka berbai'at kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji setia mereka melanggar janji setia kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar.
(QS Al Fath 10)

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan memohonkan keridhoan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ini dimaklumatkan bahwa saya, selaku Amir Indonesia, telah menunjuk salah satu hamba Allah yaitu Saudara Janu Murdiyatmoko, sebagai Amir untuk Amirat Bandung Raya.

Bai'at dengan saya dari Amir Janu Murdiyatmoko telah diberikan secara terbuka, di Kantor Amirat Indonesia, Depok pada hari Kamis, 10 Rajab 1433 H/ 31 Mei 2012, di hadapan empat orang saksi. Keempat saksi tersebut adalah Amir Devid Hardi, Wazir Abdarrahman Rachadi, Bapak Mico Chandra serta Saudara Muhammad Iqbal.

Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keteguhan dan kekuatan kepada Amir Janu Murdiyatmoko dalam menjalankan amanat ini, dan kepada mereka yang telah menyatakan janji setianya mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta ala, sebagaimana yang Dia janjikan.

Depok, 10 Rajab 1433 H/ 31 Mei 2012

Amir H. Zaim Saidi

Dibaca : 994 kali


Bookmark and Share

lainnya
Index kategori : Pengumuman
Facebook   Twitter   Yahoo Group   You Tube   Baitul Mal Nusantara
© WAKALA INDUK NUSANTARA                                                                                                                        DISCLAIMER   SITEMAP   SITE INFO