, 27 Desember 2012
WIN LIBUR OPERASI
Abdarrahman Rachadi - Wakil Direktur Wakala Induk Nusantara

WIN tutup tidak melayani penukaran DnD dari Jum'at 28 Desember 2012 s/d Selasa 1 Januari 2013. Buka kembali tanggal 2 Januari 2013

Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah

Dalam keperluan untuk melakukan konsolidasi internal WIN maka dengan ini Wakala Induk Nusantara dan Jaringan Wakala akan menetapkan libur operasional dan transaksi pada tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan 1 Januari 2013.  Operasional dan transaksi WIN danJaringan Wakala akan dimulai kembali pada tanggal 2 Januari 2013

Saya mohonkan kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, agar limpahan maghfirah, rahmah dan barakah  senantiasa melimpah kepada kita semua. Amin
Semoga Allah senantiasa menjaga kelurusan niat dan amal kita bersama.

Amin

Ma'asalama
R. Abdarrahman Rachadi